Folklórne pozdravy 2020

ON-LINE DISKUSIA. Hosť: Mgr. art. Vladimír Kyseľ (moderuje: prof. B. Garaj). Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Štúdio: Mediálne centrum FF UKF v Nitre. Tech. spolupráca: M. Kabíček, M. Mancír

Zdroj: Youtube kanál Katedra etnológie a folkloristiky


video na YouTube Výuka tanců