O lidové kultuře na Hané / XV. odborná konference

Odborná konference si klade za cíl formou referátů a následné odborné diskuze zhodnotit nové informace o Hané – nejrozsáhlejším moravském národopisném regionu (včetně Horní Hané, Malé Hané, Drahanska a Záhoří). Příspěvky se mohou věnovat všem složkám lidové kultury (zaměstnání a obživa, sídlo a dům, odívání, obřady, obyčeje a zvyky, výtvarná kultura a slovesný, hudební a taneční folklor), ale i dějinám národopisu a etnografické a kulturně-geografické rajonizaci a diferenciaci regionu. Konference navazuje na předchozí setkávání odborníků a zájemců o hanácký region a jeho okolí, která probíhají již od roku 1991.

Konferenční poplatek: pro posluchače 200 Kč, pro členy Hanáckého folklorního spolku, seniory a studenty 100 Kč, pro přednášející zdarma. Poplatek bude hrazen při prezenci v den konference. V ceně poplatku je zahrnuto občerstvení během konference, propagační materiály a jeden výtisk sborníku z konference (bude účastníkům zaslán po vydání, nejpozději 6 měsíců po skončení konference).

Kontaktní osoba a přihlášky: Mgr. Josef Urban, tel. 585 515 142, mobil: 776 157 122, e-mail: urban@vmo.cz
Přihlášky a další informace: www.vmo.cz/konference-lidova-kultura-2019

Přihlášky zasílejte do 30. září 2019 (přednášející), případně do 3. listopadu 2019 (posluchači), elektronicky na e-mail: urban@vmo.cz nebo poštou na adresu: Mgr. Josef Urban, Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc.

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout z časových důvodů některé příspěvky, případně vyřadit ty, které nebudou korespondovat s tématem konference. Přednášející budou do 15. října 2019 informováni o přijetí příspěvku a budou jim doručeny další informace k organizaci a průběhu konference. Ostatní účastnící (posluchači) obdrží organizační pokyny, včetně programu konference, nejpozději dva týdny před zahájením konference.

Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Petra Vrány.


Olomouc, Vlastivědné muzeum
čt 21. 11. 2019, 8:30

Zdroj: facebook.com

| výuka tanců / seminářOvěřené informace

Podobné akce

Rozhybkosti

Košice, čt 3. 12. - ne 6. 12. 2020